Hasselt

Waar jong en oud
samenkomen voor cultuur

Eerstvolgende activiteit

Literaire Tourne De Bronzen Uil

do 24 oktober 2019 om 19u
De Tijd Hervonden

Dan is het Willemsfonds Hasselt beslist iets voor jou!

Willemsfonds Hasselt is een culturele vereniging met een gevarieerd aanbod van activiteiten die open staan voor iedereen.

Om deel te nemen aan de activiteiten moet u geen lid zijn van de vereniging. Leden krijgen wel meestal een korting op de deelnameprijs.

Lidgeld kost 15 euro voor een Hoofdlid en 3 euro extra voor partner of Gezinslid. Leden krijgen de 3 maandelijkse Nieuwsbrief en het nationale ledenblad Rechtuit.

Willemsfonds Hasselt is een culturele vereniging met een gevarieerd aanbod van activiteiten die open staan voor iedereen.

Om deel te nemen aan de activiteiten moet u geen lid zijn van de vereniging. Leden krijgen wel meestal een korting op de deelnameprijs.

Lidgeld kost 15 euro voor een Hoofdlid en 3 euro extra voor partner of Gezinslid. Dit lidgeld kan steeds betaald worden op rekening BExx xxxx xxxx xxxx HET NR VOLGT NOG. van Willemsfonds Hasselt. Leden krijgen de 3 maandelijkse Nieuwsbrief en het nationale ledenblad Rechtuit.

Ledenvoordelen

Via kunst en cultuur kun je vastgeroeste ideeën los wrikken en zorgen dat mensen anders naar iets gaan kijken, zich in elkaar gaan verplaatsen.

Colin van Heezik

Mens en maatschappij

De mens staat vrij en centraal in de maatschappij. Ongeacht geloof of afkomst,
de rechten van de mens vormen in het referentiekader. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing in de maatschappij die gericht is op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid.

Het geloof in de mens staat centraal.

Diversiteit

Alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling bepalen de diversiteit. Soms zijn deze verschillen zichtbaar, zoals leeftijd, geslacht of huidskleur. Soms zijn ze minder duidelijk: etniciteit, geloofsovertuiging.

Verschillen in de maatschappij, wat moet je daarmee? Soms kan het antwoord zijn: niets, verschillen moeten er zijn. Maar verbinding ook!

Literatuur

Literatuur is het geheel aan teksten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Het kan gaan om verzonnen verhalen of gedichten, maar ook om boeken over een bepaald onderwerp.

Literaire schrijvers pogen hun gevoelens op een artistieke manier naar de maatschappij te vertolken.

Erfgoed

Erfgoed staat voor alles wat we overerven van vorige generaties: gebouwen en monumenten, archeologische vondsten, kunstwerken, oude foto’s en postkaarten, aardewerk, munten, … .

Erfgoed zijn zaken waar de maatschappij zich mee identificeert en die ze wil bewaren voor toekomstige generaties.

Muziek

Muziek of toonkunst is de kunstzinnige schikking en combinatie van de klanken van muziekinstrumenten en de menselijke stem om schoonheid van vorm dan wel uitdrukking van emotie te bereiken

Al jarenlang bekritiseren en charmeren artiesten de maatschappij aan de hand van liederen.

Kunst

Schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, grafiek, fotografie, … Het wordt ‘beeldende’ kunst genoemd omdat je er met je ogen naar kijkt.

Al eeuwen reageren kunstenaars met hun werken op maatschappelijke veranderingen. Of ze proberen met hun kunst invloed uit te oefenen op de maatschappij.

Activiteiten

Het betere boek

di 21 september om 19:00
De Tijd Hervonden

Literaire Tourne De Bronzen Uil

Partners in cultuur

Heb je een vraag of suggestie?

Blijf op de hoogte en schrijf je snel in op onze nieuwsbrief

Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging. In de Hollandse periode (1815-1830) kwam een Vlaamse Beweging op gang, die ijverde voor het erkennen van het Nederlands als gelijkwaardige taal naast het Frans. Dit resulteerde in 1851 in de oprichting van het Willemsfonds. De naam ‘Willemsfonds’ verwees naar de pas overleden letterkundige Jan Frans Willems (1793-1846) die als de vader van de Vlaamse Beweging wordt beschouwd en wiens ideeën men wilde uitvoeren. Het Willemsfonds Hasselt werd opgericht in 1879. Drukker Winand Klock was een van de stichters. Guillaume Stellingwerff was de eerste voorzitter. Bron: https://hasel.be/willemsfonds-hasselt